Monday, April 7, 2008

MOTIVASI PELAJAR PINTAR SOLEH: AKU PENCETUS KECEMERLANGAN (BAHAGIAN 9)

4.2.3 Adab menuntut ilmu

• Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [58.11]
• Sabda Rasulullah saw yang bermaksud "Menuntut ilmu adalah satu fardhu (kewajipan) bagi setiap muslim''.
• Sampai awal ke kelas pada masa yang telah ditetapkan.
• Semasa guru sedang mengajar, anda mestilah memberi tumpuan sepenuhnya kepada apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Firman Allah swt yang bermaksud: “Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apa pun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu".[18.70]
• Mengulangkaji mata pelajaran yang telah dipelajari
• Menyiapkan kerja rumah yang telah diberikan oleh guru
• Membuat persediaan sesuatu tajuk terlebih dahulu sebelum memasuki kelas
• Minta izin daripada guru untuk keluar dari kelas
• Jangan ponteng ataupun tidak masuk ke kelas semasa guru sedang mengajar
• Tidak membuat bising semasa guru sedang mengajar ataupun semasa ketiadaan guru
• Tidak menganggu pelajar lain dan sentiasa memberi kelapangan kepada rakan. Firma Allah swt yang bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [58.11]

No comments: