Tuesday, April 29, 2008

MOTIVASI PELAJAR PINTAR SOLEH: AKU PENCETUS KECEMERLANGAN (BAHAGIAN 12)


4.3.2 Membaca, menghayati dan mengamalkan ajaran al-quran
• Sesungguhnya al-quran datangnya daripada Allah swt dan ianya bukanlah ciptaan manusia. Al-quran telah diturunkan kepada nabi Mohammad saw yang mana ianya menjadi petunjuk dan rahmat kepada mereka yang beriman. Firman Allah swt yang bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al Qur'an) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”. [7.52]
• Firman Allah swt yang bermaksud: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”[29.45]
• Membaca al-quran merupakan satu amalan yang amat dituntut di dalam ajaran agama Islam. Rasulullah saw tidak meninggalkan kepada kita dengan harta ataupun pelbagai kemewahan tetapi sebaliknya Baginda saw bersabda yang bermaksud:"Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara iaitu al-quran dan as-sunnah dan jika kamu berpegang dengan keduanya maka kamu akan selamat". Membaca, menghayati dan mengamalkan isi kandungan al-quran merupakan salah satu sifat orang-orang yang akan mendapat kecemerlangan di dunia dan akhirat. Di akhirat nanti mereka ini akan mendapat darjat kebesaran dari sisi Allah swt dan juga Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Manakala di dunia pula orang-orang yang membaca al-quran akan memperolehi rezeki yang mulia daripada Allah swt. Inilah janji yang diberikan oleh Allah swt seperti dalam firmanNya yang bermaksud:" Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhan-lah mereka bertawakal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia. [8.2-4]

Monday, April 21, 2008

MOTIVASI PELAJAR PINTAR SOLEH: AKU PENCETUS KECEMERLANGAN (BAHAGIAN 11)

4.3 Sunnah Rasul


Raulullahh SAW pernah bersabda bahawa barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah mereka termasuk di dalam golonganku (Bukhari). Baginda SAW juga di dalam khutbahnya yang terakhir pernah berpesan bahawa diantaranya ialah “Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, selama-lamanya kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh kepada keduanya, iaitu al-quran dan sunnahku. Sunnah Rasul adalah segala perbuatan, tingkah laku, percakapan, pemikiran ataupun kegiatan yang telah dilakukan oleh Baginda saw. Secara ringkasnya sunnah rasul ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu (i) Sunnah yang wajib yakni mesti diikuti dan sesiapa yang melakukannya akan mendapat pahala manakala mereka yang meninggalkannya dikira berdosa. Contohnya ialah pengabdian diri hanya kepada Allah swt. (ii) Sunnah yang sunat yakni sunnah yang apabila kita melakukannya akan mendapat pahala manakala jika kita meninggalkannya tidaklah dikira berdosa. Contohnya Rasulullah saw makan menggunakan jari, berkahwin serta berniaga untuk mencari rezki dan (iii) Sunnah yang haram untuk kita ikuti dan jika kita lakukan juga maka ia dikira sebagai dosa. Contohnya ialah Rasulullah berkahwin dengan lebih daripada empat orang perempuan pada satu-satu masa. Kelebihan ini hanyalah keistimewaan yang diberikan kepada Baginda saw sahaja dan tidak boleh diikuti oleh manusia biasa.
Sebagai pengikut, kita mestilah berusaha untuk mengikuti contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw. Rasulullah saw telah meningggalkan banyak contoh tauladan di dalam semua bidang kehidupan termasuklah bidang ketauhidan, sosial, ekonomi, politik, akhlak, keibubapaan dan sebagainya supaya menjadi ikutan kepada ummatnya. Berikut adalah beberapa contoh sunnah Rasul yang perlu kita ikuti:

4.3.1 Solat berjamaah
• Allah swt telah menyatakan bahawa salah satu sifat orang-orang yang beriman kepada Allah swt dah Hari Akhirat ialah mereka sentiasa memakmurkan masjid samada dengan cara mendirikan solat secara berjamaah ataupun mengadakan aktiviti keilmuwan yang dapat meningkatkan pembangunan ummah. Firman Allah swt yang bermaksud:"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada sesiapapun) selain Allan, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk di dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk". (Al-Taubah:18) Solat berjamaah merupakan satu amalan Rasulullah saw. Semasa hidupnya, baginda amat menitikberatkan solat secara berjamaah sehingga pada satu ketika di mana tidak ramai yang bersolat jamaah maka baginda berasa amat marah sehingga mengatakan "Inginlah aku rasanya menyuruh seseorang mengimami solat berjamaah, kemudian aku pergi mencari orang-orang yang tidak datang berjamaah, sesudah itu ku suruh bakar rumah-rumah mereka dengan ikatan kayu-kayu bakar. Kalaulah mereka tahu betapa besarnya pahala yang akan mereka perolehi, niscaya mereka akan mendatanginya".

Tuesday, April 15, 2008

MOTIVASI PELAJAR PINTAR SOLEH: AKU PENCETUS KECEMERLANGAN (BAHAGIAN 10)

4.2.4 Adab makan dan minum
• Makan dan minum adalah sesuatu yang diharuskan dan Allah swt memerintahkan manusia memakan makanan yang baik yang boleh membantu meningkatkan tahap kesihatan. Firman Allah swt yang bermaksud: “Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa". Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. [2.57]
• Mulakan dengan membaca bismillah dan doa
• Makanlah dengan menggunakan tangan kanan
• Jika makanan yang dimakan tidak sesuai dengan selera anda, janganlah sekali-kali anda mencela makanan atau mencela penyedia makananan
• Bantulah insan yang berada di dalam kesusahan dengan memberikan mereka makanan.
• Janganlah sekali-kali memakan makanan yang telah diharamkan seperti firman Allah swt yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. [2.173]
• Janganlah membazir dengan mengambil makanan dalam kuantiti yang banyak tetapi tidak menghabiskannya yang akhirnya terbuang begitu sahaja. Membazir adalah saudara syaitan.
• Jika anda dapati masih terdapat ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang masih belum makan, pastikan anda tidak menghabiskan makanan tersebut. Jika makanan yang ada tidak banyak, maka pastikan kesemua orang dapat merasakannya sedikit seorang. Jangan ada perasaan tamak dengan menghabiskan makanan tersebut tanpa meninggalkannya kepada mereka yang masih belum makan.

Monday, April 7, 2008

MOTIVASI PELAJAR PINTAR SOLEH: AKU PENCETUS KECEMERLANGAN (BAHAGIAN 9)

4.2.3 Adab menuntut ilmu

• Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [58.11]
• Sabda Rasulullah saw yang bermaksud "Menuntut ilmu adalah satu fardhu (kewajipan) bagi setiap muslim''.
• Sampai awal ke kelas pada masa yang telah ditetapkan.
• Semasa guru sedang mengajar, anda mestilah memberi tumpuan sepenuhnya kepada apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Firman Allah swt yang bermaksud: “Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apa pun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu".[18.70]
• Mengulangkaji mata pelajaran yang telah dipelajari
• Menyiapkan kerja rumah yang telah diberikan oleh guru
• Membuat persediaan sesuatu tajuk terlebih dahulu sebelum memasuki kelas
• Minta izin daripada guru untuk keluar dari kelas
• Jangan ponteng ataupun tidak masuk ke kelas semasa guru sedang mengajar
• Tidak membuat bising semasa guru sedang mengajar ataupun semasa ketiadaan guru
• Tidak menganggu pelajar lain dan sentiasa memberi kelapangan kepada rakan. Firma Allah swt yang bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [58.11]

Tuesday, April 1, 2008

MOTIVASI PELAJAR PINTAR SOLEH: AKU PENCETUS KECEMERLANGAN (BAHAGIAN 8)

4.2.2 Adab berpakaian

• Pakaian yang dipakai mestilah menutup aurat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama. Aurat seorang lelaki ialah di antara pusat dan lutut manakala aurat seorang perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Firman Allah swt yang bermaksud “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. [24.31]
• Malu adalah salah satu cabang iman. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud: "Iman mempunyai lebih daripada enam puluh cabang. Adapun malu adalah salah satu daripada cabang iman". Oleh yang demikian tanamlah sifat malu ini ke dalam diri anda. Dengan adanya sifat malu ini dapat menjauhkan diri anda daripada melakukan sesuatu perkara yang tidak senonoh termasuklah cara berpakaian yang mana anda malu untuk mendedahkan tubuh badan anda di khalayak ramai.
• Seorang lelaki tidak memakai pakaian yang menyerupai perempuan begitu juga perempuan tidak memakai pakaian yang menyerupai lelaki.
• Setiap pakaian yang anda pakai bukanlah bertujuan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain sehingga anda merasa sombong dan riya' (bangga diri) dengan pakaian tersebut. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud: "Tidak dapat masuk syurga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. Seorang lelaki bertanya, bagaimana kalau seorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Jawab Rasulullah saw, Allah itu indah (jamil). Dia menyukai yang indah. Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain".
• Seseorang lelaki ataupun perempuan janganlah mengambil kesempatan untuk melihat aurat orang lain sebalikya mestilah menjaga pandangan sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".[24.30]
• Bersyukurlah dengan pakaian yang anda pakai dan yang penting bukanlah jenama pakaian tersebut tetapi adalah kebersihan dan peluang untuk menutup aurat. Firman Allah swt yang bermaksud “dan pakaianmu bersihkanlah,” [74.4]