Tuesday, April 15, 2008

MOTIVASI PELAJAR PINTAR SOLEH: AKU PENCETUS KECEMERLANGAN (BAHAGIAN 10)

4.2.4 Adab makan dan minum
• Makan dan minum adalah sesuatu yang diharuskan dan Allah swt memerintahkan manusia memakan makanan yang baik yang boleh membantu meningkatkan tahap kesihatan. Firman Allah swt yang bermaksud: “Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa". Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. [2.57]
• Mulakan dengan membaca bismillah dan doa
• Makanlah dengan menggunakan tangan kanan
• Jika makanan yang dimakan tidak sesuai dengan selera anda, janganlah sekali-kali anda mencela makanan atau mencela penyedia makananan
• Bantulah insan yang berada di dalam kesusahan dengan memberikan mereka makanan.
• Janganlah sekali-kali memakan makanan yang telah diharamkan seperti firman Allah swt yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. [2.173]
• Janganlah membazir dengan mengambil makanan dalam kuantiti yang banyak tetapi tidak menghabiskannya yang akhirnya terbuang begitu sahaja. Membazir adalah saudara syaitan.
• Jika anda dapati masih terdapat ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang masih belum makan, pastikan anda tidak menghabiskan makanan tersebut. Jika makanan yang ada tidak banyak, maka pastikan kesemua orang dapat merasakannya sedikit seorang. Jangan ada perasaan tamak dengan menghabiskan makanan tersebut tanpa meninggalkannya kepada mereka yang masih belum makan.

No comments: